OM azonosító: 200921

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola,
Mathiász János Általános Iskolája

Köszöntjük a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola, Mathiász János Általános Iskolájának honalpján. A napokban megújulunk, ez idő alatt a megszokott tartalmakat korlátozottan tudják csak elérni, hamarosan az oldalon meg fog találni, minden fontos információt.
Tel: 06-76/471-045 email: mathiaszjanos@mathiasz-kmet.sulinet.hu

 FELHÍVÁS!

 

A Kecskeméti Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

 Beiratkozás – További információkért kattintson ide!

Adatlap beiratkozáshoz

Életv.lakcím nyilatkozat

Tv.képviselő nyilatkozat

hittan_erkölcstan

szándéknyilatkozat


Katonatelep múltjával és jelenével összeforr a több mint 120 éves iskola története. Aki Katonatelepi lakos tudnia kell, hogy itt élt és dolgozott Mathiász János a világhírű szőlőnemesítő. Az iskola 1986-ban vette fel nevét, erősítve ezzel is a tanulók településhez való kötődését. Az intézmény mindig arra volt hivatott, hogy oktassa-nevelje a katonatelepi gyerekeket. Ma sincs ez másképp és ennek fenntartása érdekében az iskola folyamatosan fejlődik, modernizálódik.  Az épület egy szintes, 9 tanteremmel rendelkezik, amely mellett informatikai szaktanterem, fejlesztő szoba is található benne. Külön büszkék vagyunk az iskolához tartozó de a lakosokat is kiszolgáló könyvtárra, ahol kölcsönzés, olvasgatás, tanulás, internet használat mellett foglalkozások, programok várják a gyerekeket akár tanórához kapcsolódóan és a szabadidő hasznos eltöltése céljából. 2005-ben épült és igen népszerű városi szinten is az iskola hatalmas torna csarnoka. Az iskola épületében egy óvodai csoport is működik. Maga az iskola rendezett, jól karbantartott és nagy füves udvar veszi körül. Pályázati forrásból 160 millió forintos energetikai beruházás keretében újjá varázsolódott az iskola épülete. 2019. nyarán pályázta meg iskolánk az ÖKOISOLA címet. Ahhoz, hogy ez a cím elnyerhető legyen, különféle kritériumoknak kell megfelelni az alapdokumentumokat, a szervezeti és működési feltételeket illetően, számtalan ökoi-elemnek kell megjelenni a pedagógiai munkában, az iskolai programokban és egyéb tevékenységekben.

Iskolánk létszámát illetően „kisiskolának” számít. Az egyes évfolyamokon 20 körüli az osztályok létszáma. Valamennyi gyerek jól ismeri egymást iskolai szinten. Az osztályok családias összetartó közösséget alkotnak, támogató, segítő szülői háttérrel. A gyerekek az iskola valamennyi tanítóját, tanárát hamar megismerik a különböző szakköri és sportfoglalkozásokon valamint az iskolai rendezvények alkalmával. Az iskola pedagógusai is személyesen ismerik az intézmény valamennyi tanulóját. Segítik őket ha tanulási nehézségeik vannak, támogatják olyan tevékenységekben melyben tehetségesek. Egyéni vagy életkorral járó problémáik, de gyermeki örömeik, sikereik meghallgatásra találnak az iskola falain belül.


Intézményünk évtizedek óta a Meixner Ildikó által kidolgozott tankönyvcsaládból tanítja az elsős gyerekeket írni, olvasni, annak érdekében, hogy az olvasással kapcsolatos élmények pozitívak legyenek.  A módszer lényege, hogy az aprólékosan felépített fokozatosság, az egymásra épülő módszertani lépések segítik a tanítási cél elérését, azaz az olvasás, írás megtanítását, a szókincs gazdagodását, a nyelvi fejlődést, valamint az anyanyelvről szerzett ismeretek bővülését. A tankönyvben található gazdag feladattár lehetőséget nyújt a tanulók közötti differenciálásra. A vizuálisan vagy fonológiailag egymáshoz hasonló betűket egymástól távol tanítja. Az olvasásórák fő feladata a beszédfejlesztés. A 45 perces tanítási órán a különböző tevékenységeket, rövid, mozgásos játékokkal választjuk el egymástól, melyet nagy örömmel végeznek a gyerekek.

Mindennapi életünk során az embereknek nélkülözhetetlen igénye, hogy biztos digitális készségekkel és képességekkel rendelkezzenek. Emellett ismerje és értse a számítástechnika történetét és változékonyságának, megújulásának ütemét, másrészt alapismeretekkel és felhasználói tudással rendelkezzék. Ennek tükrében fontosnak tartjuk, hogy az iskolánkban tudás alapfeltétele között szerepeljen az is, hogy gyerekek mind az elemi informatikai és mind számítástechnikai alapismeretük meglegyen. Iskolánkban jól felszerelt informatika termünk van, amelyben a 4. osztálytól egészen 8. osztályig történik az informatikai oktatás. A szaktanteremben több számítógép is található, ahol az órai munkákhoz szemléltetésre, oktatásra, differenciált feladatok elvégzésére van lehetőség a gyerekek számára.

Az informatika oktatás célja közt szerepel, hogy a gyereknek az informatikai kommunikáció kialakuljon a számítógéppel, ezért fontosnak tartjuk, hogy az informatikai eszközökkel való megismertetés technikai lehetőségek bemutatása, vagy annak algoritmikus gondolkodás fejlesztése, számítógépes grafikákat készítse rajzolóprogram segítségével, szövegszerkesztés, valamint interaktív táblával, projektorral is lehetőségük lesz rá a PowerPoint programmal elkészített prezentációk bemutatására. Emellett a fejlesztő szoftverekkel, a játékos feladatokkal lehetőségünk nyílik a gyermekek kézügyességének és vizuális- illetve térszemléletének és térlátásának fejlesztésére, melyet később kamatoztatni tudják tanulmányaik, vagy akár az életük során.

További céljaink közt szerepel azon tanulókon belül, akik komolyabban szeretnék számítástechnikai tudásokat fejleszteni, hogy a 8. osztály év végére ECDL vizsgát tehetnek le, melynek tartalma megegyezik az alapfokú személyi számítógép-kezelői vizsgával. Emellett különböző pályázatokon és versenyeken való részvételt biztosítunk a gyerekek számára informatikai tantárgyból.

Első osztályban heti egy angol óra van. A nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A szókincsbővítés és az egyszerű mondatszerkezetek tanulása játékos feladatok, énekek és mondókák segítségével történik. Az óravezetés angolul zajlik. A tanév során hozzászoknak a gyerekek és megértik az egyszerű angol utasításokat. Az első évfolyamon elsajátított szóbeli ismereteikre könnyen lehet már második osztálytól építeni, ahol megjelenik a tankönyvhasználat is. A „Young Stars” sorozat színes történetekkel és hanganyagokkal teszi közelivé a témákat. Ettől az évfolyamtól tanulnak a gyerekek olvasni és írni is a célnyelven. Itt és harmadik osztályban már heti két óra áll rendelkezésre, negyediktől három. Minden új szint fokozatosan kerül bevezetésre. Alsó tagozaton az alapismeretek biztos elsajátításán túl fontos a tárgy iránti motiváció és optimista beállítódás kialakítása. Kulcsfontosságú, hogy a gyerekek nyitottá és érdeklődővé váljanak, ne szorongjanak, ha angolul kell megszólalniuk. Ebben az életkorban még a pozitív megerősítés hoz eredményt, ellenkező esetben bezárkóznak a beszéd elől, és kialakulnak a felnőtteknél oly jól ismert gátlások.

A művészeti nevelés mindig kiemelt helyet foglal el a Mathiász János Általános Iskolában. Délutáni rajz szakkör nyújt lehetőséget a képzőművészetet kedvelő, kreatív tanulók számára. A szakköri foglalkozásokon a lényeg az alkotó folyamatban való részvétel, az alkotó tevékenység. Fontos a gyermeki látásmód, megőrzése, a játékos élményszerű tapasztalás, alkotás. Játék a színekkel, formákkal, anyagokkal. A falakon hétről hétre bemutatjuk a gyerekek munkáit. Láthatja mindenki az alkotás folyamatát, a képek születését. Évtizedek óta részt veszünk a városi, megyei pályázatokon. A városi aszfaltrajz verseny a gyerekek körében nagyon közkedvelt, nagy lelkesedéssel készülünk rá és minden évben kimagasló eredményeket érünk el.  Országos és nemzetközi pályázatokon is sikeresen szerepelnek rajzosaink. A legkiemelkedőbb eredményeinket Japánban szereztük. A „Gyermekvilág” regionális rajzpályázatunkat immár több mint húsz éve rendezzük meg iskolánkban. A pályázatot hagyományteremtő céllal indítottuk. Ma már a rajzpályázat meghatározó iskolánk sajátos arculatában. Több éve óvodások részére is hirdetünk rajz versenyt, amelyen nagy számban  vesznek részt városunk óvodáiból a gyerekek. Négy éve indítottuk el a Kiskun Művészeti Iskola kihelyezett tagozatának évfolyamait. Végzőseink közül többen végeztek már művészeti iskolákban, váltak alkotó művésszé, vagy a művészetet kedvelő, alkotó emberré.

25 éves a katonatelepi kosárlabda. Ezen alkalomból készítettünk egy rövid áttekintést, Mathiászos kosarasok pillanatnyi helyzetéről.

Iskolánkban a legkisebbek előkészítő foglalkozásokon vesznek részt hetente kétszer. Az elsősorban másodikosokból álló csoportban (18 fő) a sportág megszerettetése és a minimális alapok lerakása a cél. Ők még nem játszanak hivatalos bajnokságban, de néha edzőmeccseken már összemérik tudásukat más, hasonló korú ellenfelekkel. A Mathiászos harmadik-negyedikes kosarasok KKA Mitugrász néven szerepelnek az MKOSZ U11-es bajnokságában. A Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia edzésein pallérozódó csapat szép sikereket ér el a szövetségi versengésben. A „Kenguru” néven is ismert korosztályban, a régióban nevező 24 gárda közül, az első-második helyen állnak. Minden esélyük megvan, hogy bejussanak az Országos Jamborree-ra. Az U11-es edzésekre 20-an járnak. A fenti két csoportot Lakosa Zsolt, iskolánk testnevelője irányítja. Az Akadémia U12-esei között öten szerepelnek. Ők ötödikesek, és a városba járnak edzésre. Az U14-es, serdülő korosztályban, hárman a kecskeméti, hárman a nagykőrösi kosárlabdát erősítik. A szintén Zsolt bácsi által irányított, egyel idősebb U16-os fiúk, a Mercédesz Akadémia büszkeségei. Pillanatnyilag vezetik az Országos Kadett Bajnokságot és remélhetőleg jól szerepelnek majd a májusi döntőben is. Ebben a csapatban hét ex. Mathiászos fiatal van, míg a szintén jól szereplő lányok egyike is iskolánk padjait koptatta. A legidősebb utánpótlás korosztályban, a Juniorok között, öt fiunk és három lányunk játszik a Nagykőrősi Sólymok KE, és a Kecskeméti KA színeiben.

Az ország különböző felnőtt csapatában most is több MathiÁSZ játszik. Tanulóink közül egyből lett „A” csoportos játékos. Hárman vettek részt, mint magyar válogatott sportoló korosztályos EB-n. Több mint huszan szerepeltek NBI-es klubokban. Nyolcan edzők az ország élcsapatainál és több pillanatnyilag is aktív játékvezetőnk van. Az iskolák közötti megmérettetés elsődleges színtere természetesen a Diákolimpia. Sokszoros városi és megyei bajnokok vagyunk. Már négyszer jutottunk országos döntőbe, ahol három éve megszereztük az aranyérmet is. Az előzmények alapján tavaly is bizakodva vártuk a márciusi olimpiai eseményeket. Sajnos a járványhelyzet elvitte szinte biztos országos aranyunkat, pedig toronymagas esélyesei voltunk a tornának.  Reméljük, rövidesen helyreállnak a dolgok és hasonló eredményeknek örülhetünk újra a sulik közötti viadalokon.

Az iskolaválasztás 8. osztályban történik, s ez olyan fontos döntés, mely egész életünkre kihat. Mi a Mathiászban úgy véljük, hogy ezt alaposan elő kell készíteni, ezért már első osztálytól tevékenykedünk ezen a téren a gyerekekkel és segítünk az önismeret fejlődésében.  Mi érdekel? Miben vagy ügyes? Mit tartasz fontosnak? Hogyan szeretsz tevékenykedni? Ezzel párhuzamosan igyekszünk minél többet megmutatni nekik a munka világából – Milyen ágazatok, szakmák vannak? Milyen kompetenciák szükségesek az egyes szakmákhoz? Milyen körülményekre lehet számítani a munkavégzés során? Mi mindent kaphat az ember a munkavégzéséért (fizetés, megbecsülés, pozíció, kapcsolatok, utazás stb.)? Célunk az,  hogy tanítványaink reális önismeretük alapján képesek legyenek kiválasztani a munka világából azokat a területeket, melyeken sikeresek és elégedettek tudnak lenni.  8. osztályban tanulmányi eredményüknek, érdeklődésüknek, céljaiknak megfelelő középiskolát válasszanak maguknak. Tovább tanuló gyermekeink valamennyien megállják a helyüket az általuk kiválasztott középiskolában. A tehetséges, jól teljesítő tanulóinkat tárt karokkal várják Kecskemét jó hírű gimnáziumai és szakközép iskolái. Jól megalapozott, magabiztos tudást és reális értékelést kapnak útravalóul a Mathiászból kimenő gyerekek. Úgy véljük, hogy a pályakeresés, az életúttervezés során megtalált célok a tanulás leghatékonyabb motivációi. Azért dolgozunk a tanórákon, a pályaválasztási napokon, azért szervezzük meg az egyéni tanácsadásokat, visszük el tanítványainkat pályaorientációs rendezvényekre, hogy tanulóink a 8. osztályban megalapozott továbbtanulási döntést hozzanak, és kiegyensúlyozott, harmonikus felnőtté váljanak.

Heti egy órában folyik a drámaoktatás iskolánkban. Az alsó tagozatban érzékszervi-figyelem-emlékezet-improvizációs-kommunikációs képességfejlesztő játékokat játszunk, mondókázunk, nyelvtörőzünk, verselünk, megemlékezünk a különböző ünnepkörök jeles napjairól. Az 5-6. osztályban ez kiegészül a drámapedagógiai munkaformák elsajátításával. Többször létrejön a tantárgyi koncentráció a történelem és irodalom tantárgyakról. A dráma órákon alkalmazott számtalan játék és beszélgetés, műsorok elővarázsolása eredményeként tanulóink nyitottabb, elfogadóbb, magabiztosabb, érzékenyebb, figyelmesebb, barátságosabb fiatalok és felnőttek lesznek.
Számos iskolai rendezvény színesíti iskolánk mindennapjait. Szüreti nap: Minden év őszén szervezünk szabadidős tevékenyégeket, játékos versenyeket és egyéb az őszhöz, szürethez kapcsolódó foglalkozásokat. Népi fajátékokkal játszhatnak a gyerekek, szőlőt, mustot kóstolhatnak, több alkalommal maguk szüretelték le az ehhez való szőlőt. Sportvetélkedőkön mérhetik össze ügyességüket, kézműves foglalkozásokon festhetnek, rajzolhatnak, őszi terméseket felhasználva készíthetnek játékokat és más tárgyakat. Természetesen az ilyenkor hagyományos lovas kocsikázás sem maradhat el. Szüreti napunk bekapcsolódik a falusi programokba és a gyerekek zenés táncos műsorral lépnek fel, megszervezzük a tombola árusítást és sorsolást, több alkalommal beneveztünk a főző versenyre is.
Egészségnap: Ezen a napon törekszünk arra, hogy a gyerekek minden olyan hasznos információban és tudatos tevékenységben részesedjenek, amit egészségünk érdekében megtehetünk. A nap tervezésekor sok mindenre kell gondolnunk: hasznos, tanulságos, ismeretterjesztő, megelőző, szórakoztató és jó hangulatú programokat igyekszünk létrehozni, – mindezt az egészség jegyében. Az egészségnapunk célja, hogy ösztönözze a gyerekeket a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a lelki egészségvédelem fontosságára. Hangsúlyt fektetünk a stresszkezelés módszereinek alkalmazására, a lelki egyensúly megóvására, a társas viselkedés szabályozására és a konfliktusok kezelésére és bemutatjuk a gyerekeknek az egészséges táplálkozás lehetőségeit.  A témanap programjait úgy állítjuk össze, hogy a mindennapi élet színtereihez, a felmerülő problémákhoz kapcsolódjanak és a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodjanak.
Mathiász bál: Minden év őszén megrendezésre kerül a szülők és a felnőtt lakosság számára iskolánk jótékonysági bálja. A színvonalas megrendezés keretében svédasztalos vacsora, élő zenés táncest, büfé, tombola és szórakoztató műsorok várják az est vendégeit. A bevételből iskolánk programjait támogatjuk, eszközöket vásárolunk, és minden olyan egyéb elgondolást támogatunk amely az iskolát, az ott folyó oktatást magasabb színvonalra emeli.
Advent, Mikulás Karácsony: A december az ünnepi készülődés időszaka. Adventi koszorúkat készítenek a gyerekek és az iskolában is meggyújtjuk az adventi gyertyákat. Gyertyaöntéssel, kézműves foglalkozásokkal, ajándék készítéssel, osztály szintű ajándékozásokkal készülnek a gyerekek az ünnepre. A Mikulás jövetelét mindig nagy izgalom kíséri és a téli szünet előtt meghitt iskolai szintű karácsonyi műsorral zárjuk az évet.
Farsang: Ahogy decemberben örülünk a télnek, várjuk, hogy essen a hó, februárban már inkább kisöpörnénk a hideget és várjuk a tavaszt. Farsangi mulatsággal, jelmezes felvonulással búcsúztatjuk a telet.
Kirándulások, táborok: A Kecskeméti Arborétum és Vadaspark a kicsik által kedvelt kiránduló hely. Az ország különböző nevezetességeit ismerhetik meg a gyerekek az osztály és iskolai szintű kirándulásokon. Ezek mellett a Határtalanul program keretében Erdélybe látogatnak el  tanulóink minden évben. Parádi nyári táboraink is nagyon népszerűek és a nyár folyamán további kerékpáros, és vízi vándor táborokat szervezünk, valamint sport táborok is várják a gyerekeket. Pályázati forrásból több évben is szerveztünk napközis nyári táborokat.
Családi nap: Ez a május végi iskolai rendezvény várja a gyerekeket, szülőket, családokat egyaránt. Az iskola udvarán játékos vetélkedők, kirakodó vásár, sport bemutatók, táncos műsorok várják és szórakoztatják a jelenlévőket. Minden osztály bográcsokban főzi az ebédet és egy szabadtéri ebéd zárja a napi programsorozatot.
 

Tisztelt Szülők!

Kérem regisztrálják be interneten keresztül gyermeküket, a következő tanévben iskolai étkeztetés igénybe vételéhez!

Az étkeztetéssel kapcsolatban minden fontos információt, letölthető és kinyomtatható nyomtatványt megtalálnak ezen az oldalon.
Kérem a kedvezményhez a nyomtatványokat 2020.08.31.-i dátummal kitölteni szíveskedjenek, és az iskolába Vörösné Nikinek iskola titkárnőhöz
visszajuttatni a megfelelő igazolások fénymásolatával-Rgyk papír,-Tartós beteg orvosi igazolás,-Sni határozat-3 vagy több gyermekesek esetén,
elég a szülői nyilatkozat 8-as nyomtatvány első és második oldala kitöltve aláírva! Nevelésbe vett gyermek esetén a 8-as és a 9-es nyomtatványt kérjük.

Kérdés esetén forduljanak a közétkeztetési ügyintézőhöz:

 Gönczi Orsolya étk.üi 

+36202263290

menza.gaspar@gmail.com

Kérem az alábbi linket másolják be a böngészőbe és  már el is indulhat a kitöltés amiben visszaigazolást küld Önöknek a rendszer,
visszakapják csatolmányban az Önöket érintő kitölthető nyomtatványokat is ott tudják majd letölteni és kinyomtatni, majd tollal kitölteni, aláírni.

 ADATFELVÉTELI LAP – Tájékoztató levél

 

Adószám:

19048222-1-03

Galéria

Iskolánk elmúlt eseményeit megtekintheti az alábbi képes összeállításban. 

Close Menu