120 éves a Katonatelepi Iskola

1897      –     Iskola születik Katonatelepen

 Katonatelep – a katonatelepi iskola, azaz a Mathiász János Általános Iskola egymástól elválaszthatatlanok. A mi kis településünk, mely Kecskemét szerves része, a szőlőkultúra és a népoktatás helyi kezdetének köszönheti kialakulását. Katona Zsigmond gyógyszerész településünk névadója, aki 1884-ben vásárolt földet ezen a területen. Mathiász János 1898-ban költözött feleségével és gyermekeivel Katonatelepre és 23 éven át, haláláig alkotott itt.

Kereszt-út mentén, a Katona-szőlő mezsgyéjétől az országútig terjedő sarokbirtokot Szeless József dr., takarékpénztári elnök vásárolta meg. E területnek az országút felé eső sarkán épült fel 1897-ben az első iskolaépület Katonatelepen. Első tanítója Zsigmond Ferenc lett. A 20 éves fiatalember nagy ambícióval fogott a tanításhoz, a népoktatáshoz. Nemcsak lelkes szőlész-tanítványa, hanem hűséges barátja is lett Mathiász Jánosnak. Õ is foglalkozott szőlőnemesítéssel. Elsőként vezette be a tanyai iskolában a mezőgazdaság és a kertművelés oktatását. Huszonnyolc évig, fiatalon bekövetkezett haláláig tanított Katonatelepen. 1920-ban épült egy újabb tanterem. Itt kezdte meg fáradhatatlan munkálkodását Kocsis Pálné, Ida néni, aki hosszú ideig nagy pedagógiai tudással, emberszeretettel tanította a település és környékének gyermekeit. A következő nagy tanítóegyéniség Romhányi Gyula volt, aki 30 évig tanított iskolánkban, 1951-tõl igazgatóként. A II. világháború után egy melléképület átalakításával újabb tanteremhez jutott az iskola.

Fazekas Ferenc, jelentős eredményekkel vett részt a település életében, s irányította az intézményt 1990-ig, nyugdíjba vonulásáig. Kecskemét katonatelepi városrészének kiépüléséhez szervező tevékenységével nagymértékben hozzájárult mint igazgató, mint magánember és mint képviselő is. Fazekas Ferencnek köszönhetően 1975-re az 1920-ban épült tanteremből és szolgálati lakásból óvodája, a másik szolgálati lakásból melegítőkonyhája, ebédlője és technika műhelye lett az iskolának. 1983-ra, különálló épületként, felépült négy új tanterem. 1987 szeptemberére a meglévő tantermek átalakításával, 4 új építésével, s az iskolaépületek összekötésével átadásra került egy 9 tantermes, szinte új iskola. 1990 tavaszára elkészült a szabadtéri sportpálya. 1986-ban az iskola felvette Mathiász János szőlőnemesítő nevét, mely tovább erősítette a tanulók településhez való kötődését.

Az iskola vezetését 1990-től 2005-ig Boros Dénesné vette át. Az országos tornaterem építési akció keretében 1995-ben egy csodálatos tornateremmel bővült az iskola. A tornatermi épületegyüttes 955m2 , melyben mintegy 600m2 –es tornaterem és a hozzá tartozó öltözők, tanári, orvosi szoba és szertár kapott helyet. A tornacsarnok a mai napig városi szinten is az egyik legjobb állapotú és legjobban felszerelt tornacsarnok, melyben napi szinten zajlanak elsősorban kosárlabda edzések, és szinte heti szinten ad otthont egyéb kosárlabda meccseknek, bajnoki mérkőzéseknek.

2005-től az iskola vezetésével kapcsolatos feladatokat Komárominé Szabó Katalin vette át egészen nyugdíjba vonulásáig.

2012. szeptemberétől Kisberk Hella az iskola tagintézmény vezetője, aki maga is a település lakója, és ennek az iskolának a tanulója volt.

Az iskola mindig a kis iskolák kategóriába tartozott. Ezért tudta jól megvalósítani a közművelődési feladatok magas színvonalú ellátását. Mindig a település kulturális központja volt, ezt a funkciót igyekszik a mai napig is betölteni. Az iskola mindig kész volt helyet és lehetőséget biztosítani írók, költők, festő és szobrász művészek bemutatkozására, művészcsoportok fellépésére, neves emberek leszármazottjaival való találkozásra. Az iskola jelenleg is helyet biztosít számtalan rendezvénynek, a falu lakosságát érintő klubok működésének. A gyerekek délelőtti testnevelés órái és edzései után este későig a felnőttek számára ad lehetőséget rendszeres testmozgásra. Az iskola nyitott, a falu lakosságát érintő, közösségépítő rendezvények szervezésére, a megvalósítást segítő közreműködésre.

2014. októberében megnyílt a Katonatelepi Fiókkönyvtár az iskola 3 termének átalakításával. A korábban 46 m2-es iskolai tanteremben működő könyvtár megközelíthetőség szempontjából távol esett az iskola főbejáratától. Annak ellenére, hogy elméletileg lakossági funkciót is ellát, gyakorlatban a felnőtt lakosság igényeit kevésbé tudta kiszolgálni. A könyvtár nyitva tartása az iskolai igényekhez igazodott. A könyvtár zsúfoltsága nem tudta biztosítani a kettős funkciójú könyvtár követelményeit.

A könyvtár bővítése a szomszédos iroda és előtér egybenyitásával oldódott meg. Így jelentős területnövekedéssel, a meglévő 46m2-ről 95m2-es területen lett berendezve az új könyvtár. Ezzel az épületen belüli változtatással sikerült megoldani a könyvtárnak közvetlenül az utcáról történő megközelítését és akadálymentesítését is. Az iskola tanulói napi szinten látogatják a könyvtárat, tanórához és egyéb kereteken belül számtalan előadáson, foglalkozáson vesznek részt.  Klubfoglalkozások és számtalan rendezvény helyszíne a Katonatelepi Fiókkönyvtár, mely hétköznap és szombaton is várja az érdeklődőket. A könyvtárba látogatók magazinokat olvashatnak, könyveket kölcsönözhetnek és internet szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

Az iskolának 12 oktatási célú tanterme van. 8 tanteremben vannak az iskolai osztályok elhelyezve, egy tanterem átalakításával az iskolai könyvtár kapott helyet. Informatika terme és egyéni fejlesztések végzésére alkalmas fejlesztő terme is van. Egy tanterem átadásra került óvodai csoportszoba kialakítása céljára. Az iskolaépület több átalakítás, bővítés, felújítás után nyerte el mai formáját. A tantermek tágasak, világosak, berendezésük megfelel az általános elvárásoknak. 4 tanteremben interaktív tábla van felszerelve. Mindezek mellett ne feledkezzünk meg a már említett hatalmas tornacsarnokról sem. Az iskolát tágas udvar veszi körbe, melynek van füves, betonozott része kosárlabdázási lehetőséggel és futballpályája. Az iskola épülete folyamatosan szépül. Az elmúlt 5 évre visszatekintve elmondható, hogy minden évben történt valamilyen felújítási munka; tornacsarnok felújítás, könyvtár és tanterem kialakítás,  osztálytermek, aula, folyosók festése, linóleum cseréje hideg burkolatra. Jelenleg a város által benyújtott 110 milliós energetikai pályázat megvalósítása előtt áll.

Az iskola kiemelt feladata a sikeres továbbtanuláshoz szükséges alapképességek, és készségek kialakítása, megszilárdítása, fejlesztése. Országos kompetencia mérések nagyon jó eredményt és színvonalat mutatnak,  a továbbtanulási mutatók sem maradnak el a város többi iskolájától. Jó képességű, a tanulást és a tudás megszerzését fontos célként értékelendő tanulók mind ott vannak Kecskemét nívósabb középiskoláiban. Az éves szakmai munka értékelésekor lemorzsolódásról nem lehet beszámolni, hiszen valamennyi ide járó gyermek továbbtanul valamely középiskolában; tudásuknak, tanulmányi eredményüknek, elképzelésüknek megfelelően.

Az iskola életében a sport, azon belül a kosárlabda oktatás fontos helyen szerepel. Az iskolai csapatot a Mercedes Benz Kosárlabda Akadémia támogatja, melynek keretében a gyerekek heti 4 edzésen vesznek részt, és számos meccset, döntő mérkőzéseket játszanak az év folyamán. Profi, a sportágban elismert szakember vezetésével zajlanak az edzések. Összetartó, küzdeni tudó, és győzni akaró csapatról beszélünk, támogató szülői háttérrel. Fontos szempont, hogy ezeknek a gyerekeknek a délelőtti tanulás után helyben vannak az edzéseik, nem kell őket utaztatni, hiszen városi szinten is modern és jól felszereltnek minősül az iskolai sportcsarnok, az edző pedig az iskola sport tanára. Már 1. évfolyamtól kezdve beépül a testnevelés és sportfoglalkozásokba a kosárlabda alapjainak oktatása, hogy az utánpótlás folyamatos legyen. Ezek a gyerekek edzéseken vesznek részt a „Dobd a kosárba” MKOSZ Sportágfejlesztési Program keretében.

A művészeti csoport szintén sok éves múltra tekint vissza. Aki a rajzolásban tehetséges, kedvet érez a festéshez, grafikához, bekapcsolódhat az iskola rajz műhelyének munkájába. Számos regionális, megyei, országos, sőt külföldi elismerés mind dicséri az itt folyó szakmai munkát és a gyerekek tehetségét. Több tanuló művészeti szakközépiskolában folytatja tanulmányait. Hangszeren is tanulhatnak az iskola diákjai. Citera, zongora, szintetizátor, ami a jelenlegi kínálatban szerepel. 1. osztálytól helyet kap a zenetanítás az iskolában. A Líra Alapfokú Művészetoktatás keretében itt helyben, állami támogatás keretében tanulhatnak a gyerekek a kiválasztott hangszeren.

Az informatika szaktanterem jól felszerelt, és igen népszerű. Pályázati forrásból az elmúlt tanévben az informatikai állomány teljesen le lett cserélve és új a mai értelemben vett legmodernebb számítógépek és programok kerültek be a régiek helyére.

 

Az iskola mellett működő óvodával jó a kapcsolat. Célja és feladata az iskolának, hogy az iskolában folyó színvonalas munkával, az iskola programjaival elősegítse a beiskolázást. Minden évben indulnak „Ovi-suli” foglalkozások, melynek célja az iskolába szükséges alapkészségek további fejlesztése, az iskolába való beilleszkedés megkönnyítése. A foglalkozások alkalmával a gyerekek megismerkednek a leendő tanítójukkal, helyismeretre tesznek szert az iskola épületén belül, betekintést nyernek az iskolai szokásokba, tevékenységekbe. Tavasz folyamán nyílt napon alkalom nyílik szülőknek, és az iskolába készülő gyerekeknek különböző iskolai foglalkozásokon való részvételre. Tanórákat, zenei és sport órákat tekinthetnek meg, könyvtári és informatikai foglalkozásokon vehetnek részt. Az iskola célja, hogy a katonatelepi gyermekek helyben járjanak óvodába és iskolába. Fontos, hogy az ide járó gyerekek tehetségükkel, kiemelkedő tanulmányi, sport, művészeti, zenei tevékenységükkel hírnevet szerezzenek az iskolának, és büszkék legyenek arra, hogy ennek az iskolának a tanulói. Hiszen bármilyen versenyről is legyen szó, – az iskolának még ha oly kevés is a gyerek létszáma – , annyi tehetséges tanulója van, hogy a siker és a jó eredmény sosem marad el. Kosárlabda sportban országos szinten az egyik legjobb  az iskola csapata. Művészeti versenyekre benevezett tanulók minden esetben dobogós helyezéseket érnek el. E két fő terület mellett az utóbbi években a citera zenében is országos híre van a katonatelepi gyerekeknek a Vadhajtás Citera együttes jóvoltából. De megnyugtató, hogy a feljövő alsóbb évesek is tehetségesnek bizonyultak ebben a művészeti ágban. Tanulmányi eredmények megmutatkoznak tanulmányi versenyekkor, de az iskola számára a legfontosabb visszajelzések a középiskolai eredmények. A Mathiászos gyerekek nem vallanak szégyent a középiskolában sem, megtartják tanulmányi eredményeiket matematikából, magyarból, idegen nyelvből és neveltségi szintjükre sem lehet panasz. Az elért eredmények egyrészt az itt tanító pedagógusok kiemelkedő szakmai munkájának, sok éves vagy akár több évtizedes tapasztalatának köszönhető, másrészt az itt tanuló gyerekek szellemi képességének, szorgalmának, példamutató családi hátterének köszönhetőek.

Összességében elmondható, hogy az iskola eredményeivel, adottságaival, belső légkörével, tapasztalatával, sikereivel bátran odaállhat a kecskeméti iskolák soraiba.

Összeállította: Kisberk Hella

 

 

Close Menu